Tanulói felügyelet megszervezése

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete szabályozza az iskolák 2020. júniusi működését.

A rendeletben foglaltak alapján a tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működés fenntartása mellett  gimnáziumunk 2020. június 2. és 2020. június 26. között naponta 8 órától  16 óráig igénye szerint megszervezi a tanulók felügyeletét.

A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

A felügyeletet igénybe vevő tanuló menzai étkezést igényelhet a szokásos módon:

Menza igénylése ill. lemondása:
06 20/274-3410
A feladatot Szekszárd Polgármesteri Hivatala végzi

A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint fogják  biztosítani várhatóan abban a formában, ahogy eddig.

Tájékoztatom, hogy a rendelet kimondja: „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

Tisztelt Szülő!

Kövessétek élőben a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj döntőjét!

sjwpKedves Diákok!

Kövessétek élőben a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj online döntőjét 2020. május 23-án 11.00 és 13.00 között, ahol iskolánkat Herceg Olivér és Mehicic Armand képviselik!

A döntő élő közvetítése az alábbi webhelyen tekinthető meg: https://sjwp.eventcloud.hu

A döntős dolgozatok:


- Szekszárdi I. Béla Gimnázium – Designing an Automated Water Collector System to Reduce the Soil Erosion Effects of Rain and Wind

- Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - Microplastic Hunter

- BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma - "BLURRED TIRE TRACKS - Quantitative Data on Mircroparticles from Tire Wear on Road Surface Washing into Surface Water"

- Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium - Detecting microcystin production of the harmful algae Microcystis aeruginosa

Nemzeti Összetartozás - 100 éve íratták alá velünk a békediktátumot

Tisztelt Szülők!T100
Kedves Tanulók!

2020. június 4-én lesz 100 éve, hogy a Párizs melletti Versailles palotakomplexumához tartozó Nagy-Trianon palotában a magyar békedelegációval aláíratták (a képen) az országunk szétdarabolásáról intézkedő diktátumot.

Ez alkalomból számos szervezet, egyesület tart megemlékezést vagy szervez valamilyen versenyt, előadássorozatot, konferenciát.

Tájékoztató az egyénileg választható tanórák folytatásáról, módosításáról a 11. évfolyamosok számára

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 11. évfolyam tanulói a 11. évfolyamra vonatkozó iegyénileg választott tantárgyaik tanulását a 12. évfolyamon folytatják. A 12. évfolyamra vonatkozó egyénileg választott tanórák módosítása  igazgatói engedéllyel lehetséges.

Azok a diákok, akik az egyénileg választott tanóráikat a 2020/2021. tanévre vonatkozóan módosítani szeretnék, kérelmet kell benyújtaniuk 2020. június 15-ig. Módosító kérelmet elektronikusan az ibelagimnazium@belamail.hu címre küldve vagy papír alapon a gimnázium titkárságára eljuttatva lehet benyújtani a fenti határidőig. 2020. június 15. után beérkezett kérelmeket nincs módunkban elfogadni. A módosítás elfogadása különbözeti vizsgával jár, melyet az augusztus végi javítóvizsgák időszakában szervezünk meg. Sikeres különbözeti vizsga szükséges a módosított képzés megkezdéséhez. Az iskola ez esetben nem pótolja a korábbi évfolyamon elmaradt órákat a tanuló számára.

Azon tanulók választása, akik a 11. évfolyamon 2020. június 15-ig nem nyújtanak be módosítási kérelmet a 12. évfolyamra (vagy a különbözeti vizsga követelményeit nem teljesítik), érvényben marad.

Végzősök figyelem - Középiskolai bizonyítványok átvétele

bKedves Diákok!

Az érettségi dolgozatok megtekintésének napjain, azaz 2020. május 28-án és 29-én vehetitek át a középiskolai bizonyítványotokat.

Ne feledjétek, hogy a felsőoktatási jelentkezéshez  mellékelni kell a középiskolai bizonyítvány másolatát - általában - az utolsó két évfolyamról. Ezt 2020. június elejéig, de legkésőbb 2020. július 9-ig lehet beküldeni. Ne várjátok meg a végső határidőt!

Megkezdett középfokú nyelvvizsgák részvizsgáinak beszámítása

A Magyar Közlöny 71. számában, 2020. április 10-én jelent meg a megkezdett, de be nem fejezett nyelvvizsgák elismerése a felvételi eljárásban.

Ha a vizsgázó a 2019/2020. tanévben a nyelvvizsgát megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről kell kiállítani, ezért ugyanúgy jár a többletpont a 2020. évi általános   felsőoktatási  felvételi eljárásban.

Ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsga-bizonyítvány még nem került kiállításra, a felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást a felvételiző – a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett – felhasználhatja a felvételi követelmények teljesítésének igazolására.

Álláshirdetés - gimnáziumi tanárok, oktatástechnikus

Kedves Érdeklődők! 

Szeretne Ön is a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola élettel teli, dinamikus csapatának tagjává válni?

Megjelent a  kozigallas.gov.hu  weboldalon a Szekszárdi I. Béla Gimnázium

  • testnevelés szakos  gimnáziumi tanár álláshirdetése, mely megtekinthető itt, illetve
  • matematika-fizika  szakos gimnáziumi tanár álláshirdetése, melyet itt tekinthet meg. 
  • oktatástechnikus állást kínálunk, itt tekintheti meg.

Jelentkezését várjuk!

Hajós Éva igazgató  tel: 06-30-5957844