A 2017/2018. tanév második félévére vonatkozó tájékoztatás az iskolai lemorzsolódás csökkentése témakörben

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
 
oktatas
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2017/2018. tanév második félévére nézve 2018 júliusában lezárult.

Az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2017/2018. tanév második féléve vonatkozásában az Oktatási Hivataltól az alábbi tájékoztatást kaptuk:
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a).
Az illetékes Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. tanév második félévére vonatkozóan:
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola rögzített adatai alapján sem intézményi szintű, sem külső beavatkozásra nincs szükség.

Tanévnyitó ünnepély

évnyito

Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulók!

Intézményünkben, a szokásokhoz híven, az első tanítási nap (2018. 09. 03.) reggelén, 8 órakor tartjuk a 2018/2019. tanév nyitóünnepségét.

Gyülekező az osztályoknak osztályfőnökük vezetésével: 7:45 órától a gimnázium előtt.

Esőhelyszín: a kijelölt osztályokban (ld. a hirdetőt).

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!Tk.

Gimnáziumunkban a tankönyvek kiosztásának időpontjai a következőképpen alakulnak:

 

2018. 08. 29. (szerda), 9-15 h között: a 11-12. évfolyam részére,

2018. 08. 30. (csütörtök), 9-15 h között: a 9-10. évfolyam részére.

 

Végső búcsú Péter Mihály tanár úrtól

2018. július 13-án Végső búcsút vettünk Péter Mihály tanár úrtól, gimnáziumunk nyugalmazott magyar-történelem szakos tanárától, aki 1981-től tíz éven át az intézmény igazgatója is volt.

Karizmatikus személyiségének emléke feledhetetlen volt tanítványai és kollégái számára. Gimnáziumunk névadóját, Árpád-házi I. Bélát bemutató, általunk gyakran idézett írásával az őt személyesen nem ismerő bélások életének is része lett és marad.

Köszönjük, Tanár Úr!

pm

 

Álláshirdetés gondnoki pozíció betöltésére

gndnkA Szekszárdi I.Béla Gimnázium és Kollégium keresi az új gondnokát!

Várjuk az önálló munkavégzésre vágyó, feladatkörében önálló döntésekben helytállni tudó, jó szervező és kommunikációs képességű, tulajdonosi szemléletű ingatlan-kezelésre képes leendő munkatársunk jelentkezését határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyba. Aki érdeklődik, keresse az intézmény igazgatóját a 30 595-7844-es számon, e-mailben az ibelagimnazium@belamail.hu címen, vagy személyesen július 23. után a gimnázium épületében.