Felsőoktatási felvételi változások - 2020. szeptemberi képzések

A vészhelyzetre tekintettel részben módosult a felsőoktatási felvételi eljárás egy-egy szegmense, így a nyelvvizsgáért járó többletpont (mire jár és hogyan igazolható), az intézmények által szervezett vizsgák. Részletek:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/veszelyhelyzeti_valtozasok_eljarasban?fbclid=IwAR0bMYiVAmUPaInHY2JeMxkf8n47yKJA_SlRz86KqRZaQiAY7S0vL5O4aKc

Az intézmények egy része már emailben tájékoztatta a hallgatókat az esetleges alkalmassági vizsgák változásáról. Keressétek a levelezőrendszeretekben, illetve nézzetek fel a e-félvételibe, az intézmények honlapjaira is. Ha nem kaptok információt, keressétek a felsőoktatási intézményt.

Érettségi információk 2.

Kedves Érdeklődő Diákok! Tisztelt Szülők!

Az érettségi vizsgák megszervezéséről rövid információ elérhető itt

A végzősök vizsgáit nem törlik.   Az előrehozott vizsgák maradnak el.

Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek.

Kollégiumi elhelyezést az érettségizőink számára  igény esetén biztosítani fogunk.

Várjuk a részleteket.

Hajós Éva igazgató

Megkezdett középfokú nyelvvizsgák részvizsgáinak beszámítása

A Magyar Közlöny 71. számában, 2020. április 10-én jelent meg a megkezdett, de be nem fejezett nyelvvizsgák elismerése a felvételi eljárásban.

Ha a vizsgázó a 2019/2020. tanévben a nyelvvizsgát megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről kell kiállítani, ezért ugyanúgy jár a többletpont a 2020. évi általános   felsőoktatási  felvételi eljárásban.

Ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsga-bizonyítvány még nem került kiállításra, a felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást a felvételiző – a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett – felhasználhatja a felvételi követelmények teljesítésének igazolására.

Érettségi információk megosztása

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Mindannyian nagyon vártuk és várjuk az érettségi vizsgák megszervezésére vonatkozó döntést.Megosztjuk a javaslatot,  melyet Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért  felelős államtitkára tett közzé 2020. 04. 09-én.

Itt nézhető meg a hiteles forrás.

Várhatóan április 15-én dönt a Kormány a javaslatról.

Amennyiben a javaslatot a Kormány elfogadja, akkor

1. Az előrehozott és szintemelő vizsgákat a nem végzősök esetében központilag törölni fogják.

2. Csak írásbeli vizsgák lesznek, a testnevelés gyakorlati vizsgára vonatkozóan pedig biztosan lesznek         speciális szabályok (pl. aki úszást választott, mivel az uszodák bezártak). 

3. A tervezett vizsgaidőpontok is módosulhatnak.

4. A védő-óvó előírások a lebonyolításban szigorúak lesznek, melyek mindegyikéről a fenntartó      tankerület  közreműködésével gondoskodni fogunk.

5. Az intézmény dolgozóiként mindent meg fogunk tenni a diákok vizsgáinak sikeres lebonyolítása      érdekében.

A nevelőtestület döntése a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról

w

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A veszélyhelyzetre és 2020. március 16-tól a digitális munkarendre való áttérésre tekintettel a gimnázium nevelőtestülete az alábbi határozatot hozta:

2020. március 16. utánra tervezett intézményi szintű mérések a 2019/2020. tanévben elmaradnak.

·       matematika próbaérettségi a 12. évfolyamon  elmarad;