A 2019/2020. tanév egyes feladatainak változása

i

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2019/2020. tanév rendje módosult. A változások:

1. A Fenntarthatósági Témahét (2020. április 20-24.) a 2019/2020. tanévben elmarad, pótlásáról az emberi erőforrások minisztere a későbbiekben rendelkezik.

2. A 2019/2020. tanévi NETFIT mérési időszak lezárult, a már elvégzett mérések eredményei kerülnek rögzítésre a NETFIT informatikai rendszerében.

3. Az országos mérések-értékelések (pl. kompetenciamérés) a 2019/2020. tanévben elmaradnak.

Közlemény a szünidei gyermekétkeztetésről Szekszárdon

A 2019/2020. tanév tavaszi szünetének első napja 2020. április 9. (csütörtök), utolsó napja 2020. április 14. (kedd).

E két napon (a közbeeső időszak ünnepnap, illetve szabadnap) az étkezést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolások számára önkormányzatunk a megszokott feltételekkel – a szülő, törvényes képviselő kérelmére – biztosítja, az étel kiszállításáról a rendkívüli helyzetben gondoskodik. A többi iskolás számára az étkeztetés a tanítási szünetben nem biztosított.

Az óvodás és bölcsődés gyermekek részére e két napon is gondoskodunk az étel kiszállításáról, ha korábban a szülő a veszélyhelyzet idejére az ellátási igényt már benyújtotta. Külön kérni az ellátást erre a két napra nem kell.

Amennyiben a szülő a rendkívüli szünet alatt még nem kérte az étkezés biztosítását, a fenti két napra legkésőbb 2020. április 8-án reggel 9 óráig igényelheti az alábbi telefonszámon és e-mail címen:

20/274 3534

etkezes@szekszard.hu

Első helyezés a Nagy István Országos Földtudományi Pályázaton

A Pécsi Egyetem Természettudományi Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete hirdette meg a Nagy István Országos Földtudományi Pályázatot, melyen gimnáziumunk tanulója Herceg Olivér (10.B) I. helyezést ért el az I. kategóriában indulók között, ahol hazai földtani képződmények bemutatásával, valamely földtani és meteorológiai folyamat leírásával lehetett pályázni.

A diákoknak tudományos munkájukat dolgozat formájában kellett benyújtaniuk a formai követelményeknek megfelelően. Olivér "A csapadék okozta talajerózió összefüggései a vízfolyások lebegtetett hordalék szállításával a Szekszárdi dombságon" című, már sok sikert elért kutató munkájával pályázott.

A két meghirdetett kategória első három helyezettje összesen több mint 100.000 Ft értékű ajándékban részesül. Ezenkívül az első tíz helyezett egy hetes nyári Földtudományi táborban teljesen térítésmentesen vehet részt, melynek központja és egyben szálláshelye minden évben a festői szépségű Pécsváradi Vár szállodájában és kertjében van.

foldtud-2020

A pályázat névadója Nagy István (1936-2003) okleveles geológus (ELTE), a Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményi és dokumentációs osztályainak egykori vezetője.

felkészítő tanár: Barocsai Zoltán

Rendőrségi tájékoztatás - Csalók a koronavírus helyzetben

!Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Rendőrség fokozottan felhívja a figyelmet a jelenlegi helyzetben előforduló csalásokra.

"A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.

[...]

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban." (forrás: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály)

A Rendőrség részletes tájékoztatását annak érdekében, hogy ne válhassunk csalás áldozatává, az alábbi dokumentumban olvashatjuk: A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává

Iskolaszék felkérése véleményezésre

i

 Tisztelt Iskolaszék!

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat véleményét.

A dokumentumot a diákönkormányzat már véleményezte.

Kérjük az Önök véleményét az egyénileg választható tanórákról szóló tájékoztatóról.

A tájékoztató itt olvasható.

Hirdetmény ebéd elviteléről

Szekszárd Város Polgármestere értesíti az érintetteket, hogy  2020.03.24-től az I. Bélában étkezést igénylő diákok a Babits Iskolából vihetik el ebédjüket (eldobható csomagolásban).

A teljes közlemény  (hogyan kell igényelni, stb) ide klikkelve érhető el, Szekszárd honlapján.

Az átvétel időpontja minden nap 11.00-13.00 óra között történhet.

Teljeskörűen áttértünk a digitális munkarendre

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az I. Béla Gimnázium rendelkezik  e-learning rendszerrel, mely zökkenőmentesen biztosítani tudta, hogy minden tanár kollégánk, az összes osztályban  és csoportban át tudjon térni a tanulás online megoldására.

Nálunk egy helyen, a www.ibela.hu  honlapról elérhető TANSZOBÁBAN (menüsorban látszik) vannak a tanulói kurzusok. A tanuló számára előírt kurzusok  megjelennek a tanuló számára, ha belép a tanszobába. Tanáraink irányítják a tudás megszerzésének folyamatát.  A digitális munkarendben a tanórán feldolgozandó és a kiadott feladatok a  http://195.199.198.115/moodle/ felületen  (EZ a TANSZOBA KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGE) a tárgy kurzusában az aktuális hétnél találhatóak.  A kurzusba való bejelentkezés után az aktuális héten belül a tananyag, a házi feladatok kiadása és a megoldott feladatok visszatöltése is ezen a felületen zajlik. A KRÉTA rendszerben minden óránál jelezzük a tananyagot és a házi feladat elérését.

További Jó munkát kívánok  diákjainknak és tanár kollégáinknak egyaránt!

Hajós Éva

igazgató