A 2016/2017. tanév NETFIT mérés egyéni eredményei megtekinthető

sport

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírásainak megfelelően a 2016/2017-es tanévben immáron harmadik alkalommal történt meg a tanulók fittségi mérése a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) segítségével több mint 700 000 tanuló bevonásával.  A NETFITⓇ  egy, a gyerekek egészségét középpontba helyező pedagógiai eszköz, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer, amely a fittségi teszteken keresztül aszerint ad képet a fiatalok fittségi állapotáról, hogy elérik-e az egészséghez szükséges minimum értéket vagy sem.

A NETFIT- mérések alapján a tanulók - az egyes profilokban elért eredményeink szerint – Egészségzónában, Fejlesztés szükséges zónában vagy Fokozott fejlesztés szükséges zónában kerülhetnek.

A NETFITminden, a rendszerben regisztráló tanuló számára egyéni, személyre szabott értékelést és visszajelzést biztosít saját eredményeiről. Az egyéni értékelő lapokon az aktuális fittségi eredményen túl nyomon követhető a változás az előző évhez képest. Információk olvashatók továbbá arról, hogy az adott fittségi összetevő milyen kapcsolatban áll az egészségi állapottal, és az hogyan fejleszthető.