Iskolai Közösségi Szolgálat

IKSZ

 

 

 

Kedves Diákok!  Kedves Osztályfőnökök!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 6. § (4) bekezdése értelmében a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven (50) óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendeletének 2. § (3) bekezdése a köznevelési intézmények befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2018. május 3.

Az érettségi vizsga megkezdéséig még pótolhatók, illetve teljesíthetők a hiányzó órák.

Újabb lehetőség a közösségi szolgálat teljesítésére! 

A 72 óra kompromisszumok nélkül akcióprogram IKSZ óráinak elfogadásához nem szükséges együttműködési megállapodást kötni. Regisztrálni szükséges, majd a teljesített órákat a KSZ naplóban a programot szervező helyi koordinátor aláírása igazolja hitelt érdemlően.

Az országos ifjúsági akció a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósul meg. A program koordinálásáért felelős Ökumenikus Programiroda idén 2017. október 12-15. között hívja a magyar ifjakat (vallási hovatartozásra tekintet nélkül) összefogásra a környezetükért és társadalmukért.

Bővebb információ: http://www.kozossegi.ofi.hu és https://72ora.hu