Végső búcsú Péter Mihály tanár úrtól

2018. július 13-án Végső búcsút vettünk Péter Mihály tanár úrtól, gimnáziumunk nyugalmazott magyar-történelem szakos tanárától, aki 1981-től tíz éven át az intézmény igazgatója is volt.

Karizmatikus személyiségének emléke feledhetetlen volt tanítványai és kollégái számára. Gimnáziumunk névadóját, Árpád-házi I. Bélát bemutató, általunk gyakran idézett írásával az őt személyesen nem ismerő bélások életének is része lett és marad.

Köszönjük, Tanár Úr!

pm