A 2017/2018. tanév második félévére vonatkozó tájékoztatás az iskolai lemorzsolódás csökkentése témakörben

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
 
oktatas
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2017/2018. tanév második félévére nézve 2018 júliusában lezárult.

Az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2017/2018. tanév második féléve vonatkozásában az Oktatási Hivataltól az alábbi tájékoztatást kaptuk:
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a).
Az illetékes Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. tanév második félévére vonatkozóan:
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola rögzített adatai alapján sem intézményi szintű, sem külső beavatkozásra nincs szükség.