Hej, hej, helyesírás!

asd

 

Az év eleji helyesírási felmérés eredményeiről

Gimnáziumunk tanulói körében helyesírási felmérés végeztünk a 2019/2020. tanév második hetében. A tollbamondást megíró tanulók átlagos teljesítménye a 9-10. évfolyamon jó (4), a 11-12. évfolyamon közepes (3) eredménynek minősül. Legkevesebb hibapontátlaggal a 11. C bizonyult a legjobbnak, a második helyen a 10. C, a harmadik helyen a 10. A végzett. A 9. évfolyamon a 9. A osztály a legjobb helyesíró, a 12. évfolyamon a 12. C.