Első és Harmadik helyezést értek el diákjaink Miskolcon

2020. március 6-7-én már 13. alkalommal rendezte meg a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. Intézményünk 4 diákja nevezett a konferenciára, összesen két kutató munkát bemutatva:

  • Herceg Olivér: A szél okozta talajerózió összefüggései a talaj nedvességtartalmának változásával a Szekszárdi-dombságon
  • Bodai Péter-Fáncsi Márton-Sajben Márton: Adatok a hidasi fauna paleoökologiájához

Mindkét előadás az "Ég és Föld" szekcióba nyert besorolást, ahol Herceg Olivér első, míg a Bodai Péter, Fáncsi Márton, Sajben Márton hármas harmadik díjban részesült.

oklevelek.png

A konferencia részleteiről kattints a Tovább gombra:

A konferencia helyezettei ezen a linken megtekinthetők: http://mfk.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/01/A-XIII.-Orsz%C3%A1gos-K%C3%B6z%C3%A9piskolai-F%C3%B6ldtudom%C3%A1nyi-Di%C3%A1kkonferenci%C3%A1n-el%C3%A9rt-helyez%C3%A9sek.pdf

A konferencia összefoglalója itt érhető el: http://mfk.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/01/A-XIII.-Orsz%C3%A1gos-K%C3%B6z%C3%A9piskolai-F%C3%B6ldtudom%C3%A1nyi-Di%C3%A1kkonferencia-%E2%80%93-sajt%C3%B3anyag.pdf

A konferencia programja itt érhető el: http://mfk.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2020/01/XIII.-ORSZ%C3%81GOS-K%C3%96Z%C3%89PISKOLAI-F%C3%96LDTUDOM%C3%81NYI-DI%C3%81KKONFERENCIA-kiadv%C3%A1ny.pdf

felkészítő tanár: Barocsai Zoltán