Iskolába járás helyett digitális munkarendre fogunk átállni

Tisztelt Szülők, Diákok!
2020. március 16. napjától  tanulóink nem járhatnak  iskolába a szokásos rendben.
Az oktató-nevelő munkát  tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezzük meg.   Az oktatás módja  megváltozik. Továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez mindannyiunknak alkalmazkodnia kell.
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igényló formában történik. Ezt oly módon kell megszerveznünk,  hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.
Hajós Éva
igazgató