Írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése a nálunk jelentkezett vizsgázók számára emelt és középszintű vizsgák esetében egységesen

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése 2020. május 28-án és 29-én lesz lehetséges, várhatóan ütemezetten, a torlódás elkerülése érdekében. A javító tanári értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

Az észrevételek benyújtására 2020. június 2. 16 óráig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.