Tájékoztatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számáról

i

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2019/2020. tanév első féléve vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adta:

A 2019/2020. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma:  2 fő (a tanulók 0,6 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el  a 2,5 szintet: 1 fő (a tanulók 0,3 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 1 fő (a tanulók 0,3 %-a).

Az illetékes Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan:

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola rögzített adatai az előző félévhez viszonyítva nem változtak, alacsony a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya.

A feladatellátási hely esetében külső beavatkozásra továbbra sincs szükség.

A feladatellátási hely szerepel az Oktatási Hivatal országos kompetenciamérés eredményeik alapján jó hátránykiegyenlítő hatással, illetve az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztő intézmények listájában.