Tanulói felügyelet megszervezése

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete szabályozza az iskolák 2020. júniusi működését.

A rendeletben foglaltak alapján a tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működés fenntartása mellett  gimnáziumunk 2020. június 2. és 2020. június 26. között naponta 8 órától  16 óráig igénye szerint megszervezi a tanulók felügyeletét.

A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

A felügyeletet igénybe vevő tanuló menzai étkezést igényelhet a szokásos módon:

Menza igénylése ill. lemondása:
06 20/274-3410
A feladatot Szekszárd Polgármesteri Hivatala végzi

A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint fogják  biztosítani várhatóan abban a formában, ahogy eddig.

Tájékoztatom, hogy a rendelet kimondja: „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

Tisztelt Szülő!

A KRÉTÁBAN minden gondviselő és tanuló számára megküldtük az üzenetet (megtalálható az üzenetek ikont választva), egy csatolt excel fájllal (innen is letölthető), melynek kitöltésével (a tanuló nevének és osztályának megadása, a felügyeletet igénylő naphoz X –et téve) és válaszüzenetben annak visszaküldésével igénybejelentéssel élhet gyermeke napközbeni felügyeletének ellátását kérve,  vagy – ha ez nem kivitelezhető –  válaszában le is írhatja mindezt.   

Igény esetén kérem, jelezzen vissza május 25-én, ill. későbbi igénye esetén a felügyeleti nap előtt legalább két  munkanappal.

Tájékoztatom, hogy 2020. június 2-től  tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. Ennek szükségessége esetén ill. megoldásait illetően meg fogjuk keresni Önt.

A tanulók felügyelete ill. foglalkozásai alatt a veszélyhelyzeti megelőző intézkedések érvényben maradnak (felügyelt beléptetés az intézménybe a főbejáraton, kézfertőtlenítő és maszk használata, ill. egymástól minimum 1,5 m-es  távolság megtartása). 

Hajós Éva igazgató