PTE-KPVK Agrár területen induló képzések

PTE-KPVKA Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának 2021 szeptemberében induló, agrár területen továbbtanulási lehetőséget biztosító képzései:

Tájékoztatókat az alábbi linkeken érhetitek el: ITT és ITT, valamint a tovább mögött olvashatjátok.

 

 

 

Szőlész-borász mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés (4 félév):

A felsőoktatási szakképzésben az emelt szintű érettségi nem felvételi követelmény!

A képzés célja olyan mérnökasszisztens szakemberek képzése, akik képesek ismereteiket integráltan alkalmazni, képesek a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasságot, gyakorlati ismereteket szerezhetnek a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismereteket szerezve, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. A képzés befejezését követően folytatni tudják tanulmányaikat szőlész-borász mérnök alapképzésünkön.

 

Szőlész-borász mérnök alapszak (7 félév):

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában önállóan is képesek az eltérő nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, borászati termékek forgalmazására. A hallgatók a Pannon Borrégió szívében sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket, valamint a képzés során szakmai gyakorlatokon keresztül mélyítik tudásunkat. Képessé válnak mérnöki feladatok ellátására az irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál, illetve új szőlőültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos működtetésére is.

 

Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak (7 félév):

A képzés célja, hogy széleskörű ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat a természettudományok, az agrártermelés, a gazdasági, vállalkozási és igazgatási ismeretek területén. A végzett hallgatók rendelkezni fognak a vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. A PTE képzésének specialitásaként mélyebb ismereteket szerezhetnek a természeti erőforrások fenntartható használata (erdő-, vad-, halgazdálkodás, természetvédelem), a szőlő és borgazdaság, borturizmus és a közösségfejlesztés területén.

 

Bővebb információk: https://kpvk.pte.hu/kepzeseink_0

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.