Ökoiskola

Tovább az OFI Ökoiskoláról szóló oldalára:

okoiskola_logo

 

Ökoiskolai tevékenységünk

Fejlesztési célkitűzéseink

faültetés.jpg

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
 • Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
 • Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi folyamatokkal, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén
 • A diákoknak azt kell magukba szívniuk, hogy csak a fenntartható fejlődés az igazi fejlődés.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink

eletjelek.jpg

 • A „jeles napokról” (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezet-védelmi világnap …) műsorokkal, akciókkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg
 • Az osztályfőnöki órákon foglalkozunk az egészséges életmód legfontosabb kérdéseivel.
 • Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók ismerjék meg, és legyenek büszkék városunk és környékünk természeti és kulturális értékeire.
 • Tanulóink minden évben aktívan és eredményesen vesznek részt a Megyei Környezetvédelmi vetélkedőn és más intézmény által szervezett vetélkedőkön.
 • A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlásának óriási a nevelő hatása, de csak akkor, ha a tanulók látják, és megtapasztalhatják, hogy az újrahasznosítható dolgokat valóban újrahasznosítják. Intézményünkben a papírt és a műanyagot szelektíven gyűjtjük. Az Alisca Terrával kötött szerződésünk alapján a rendszeres elszállítása hulladéknak megoldott.
 • Az iskola nevelési rendszerének megfelelően a környezeti tartalmakat szolgáló nevelési lehetőségeket kihasználjuk. Ennek érdekében a mindenkori 9. évfolyamos tanulók szabadon választott erdei iskolában töltik az osztálykirándulást, ahol aktív, megismerő tevékenységre épülve ismerkedhetnek meg hazánk természeti és kulturális értékeivel.

 

Kiemelt feladatunk

Iskolánk 2014-ben a 2015-2017 közötti időszakra ismét elnyerte az Ökoiskola címet. A pályázat keretein belül tett vállalásaink erre az időszakra a következők:

szemetszedes.jpg

 • A fenntarthatóság témakörének szentelt rovat fenntartása az iskolaújságban – Intézményünkben a 2014-2015-ös tanévtől működő BéLap c. iskolaújságban külön rovatot hoztunk létre ZöldPont címmel a fenntarthatóság témakörébe tartozó cikkek számára. A rovat célja, hogy tájékoztasson az intézményben zajló ökoiskolai eseményekről, illetve teret biztosítson a diákok környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos írásai számára.
 • Zöld Diákönkormányzat fenntartása és működtetése: A diákönkormányzaton belül megalakítani a „Zöld DÖK csoportot, kijelölni feladataikat, szervezni munkájukat. Fő feladata az iskolai diákélet szervezése, a tanulók érdekeinek képviselete.
 • Kapcsolódás egy környezeti nevelési programhoz

 

ESEMÉNYNAPTÁR

Esemény

Időpont

Éves munkatervek elkészítése, a fenntarthatósági szempontok beépítésével

szeptember 12.

Az iskolamédiában a Jeles Napokról tájékoztatás

folyamatos

BéLap Zöld Pont rovatának kezelése

folyamatos

Öko könyvtár továbbfejlesztése

folyamatos

Ökofaliújság környezetvédelemmel kapcsolatos hírekkel

folyamatos

Madárodú karbantartás, madáretetés

folyamatos

Bejövő évfolyamok környezeti attitűdjének és fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek felmérése

(szöcsketábori ÖKO-teszt)

augusztus 28-30.

Zöld Diákönkormányzat fenntartása a DÖK-ön belül

szeptember

Őszi szemétszedési akció (Te Szedd)

szeptember

Túraklub megalakítása

szeptember

Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő előkészítése, megszervezése (Klímariadó)

szeptember-október

Bartina Túrán való részvétel

január

Rák világnapja

február 4.

Klímaváltozás témanap

február 27.

Víz világnapja

március 22.

Föld Napja

április 22.

Fenntarthatósági témahét

április 24-28.

Ökoiskola pályázat

május

Madarak és Fák Napja 10. évfolyam

május 10.

Környezetvédelmi Világnap

június 5.

 

Intézményünk ökoiskolai tevékenységeiről rendszeresen teszünk közzé friss híreket honlapunkon, ezek közül néhány kiemelt cikk:

okoiskola_logo.png