Tanáraink, munkatársaink

Pedagógus neve, beosztása

Iskolánkban hasznosított szakja

Hajós Éva

igazgató

matematika

Havelka Gyöngyi

igazgatóhelyettes

matematika, német nyelv

Szavári Attila

igazgatóhelyettes

történelem

Barocsai Zoltán

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

földrajz, történelem

Benyeda Zsuzsa

gimnáziumi tanár

német nyelv, olasz nyelv

Cselinácz Mónika

gimnáziumi tanár

angol nyelv,

magyar nyelv és irodalom

Csizmazia Ferencné

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

Dr. Ágoston Piroska

gimnáziumi tanár

német nyelv

Dr. Mikóné Csősz Judit

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

angol nyelv,

magyar nyelv és irodalom

Erdélyi-Fodor Mária

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

angol nyelv, orosz nyelv

Farkas Szabolcs

gimnáziumi tanár

informatika

Fazekas Mária

tanár, könyvtáros

tanulásmódszertan

Granyák Linda

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

Hodovánné Billibók Tünde

gimnáziumi tanár

angol nyelv

Honfi Imre

gimnáziumi tanár

fizika

Kemény Lajos

gimnáziumi tanár

matematika

Klem Rita

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

német nyelv, történelem

Kovács-Papp Anikó

gimnáziumi tanár, laboráns

biológia, környezettan

Kovács Andrea

gimnáziumi tanár

angol nyelv

Kovács Zoltán

gimnáziumi tanár

rajz, mozgóképkultúra és médiaismeret

Lasányi Mónika

gimnáziumi tanár

német nyelv

Maros Tünde

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

biológia, kémia

Matus János   

gimnáziumi tanár

etika

Molnár Attila

gimnáziumi tanár

testnevelés

Murvai Árpád

gimnáziumi tanár

testnevelés, történelem

Nemes András

gimnáziumi tanár

ének-zene

Papp Eszter

gimnáziumi tanár

angol nyelv

Pálinkás Tímea Rita

gimnáziumi tanár

angol nyelv

Péter Miklós

gimnáziumi tanár

informatika

Schultzné Pem Erzsébet

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

matematika

Somogyvári Orsolya

gimnáziumi tanár, laboráns

biológia

Sziegl Ernő

gimnáziumi tanár

matematika

Szügyi Hajnalka

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

Tóth Bence

gimnáziumi tanár

földrajz, történelem

Vecsési Klára

gimnáziumi tanár

testnevelés

Zentainé Pfeiffer Márta

gimnáziumi tanár

német nyelv

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársaink

Pedagógiai munkát segítő munkatársaink

Horváth Inez

iskolatitkár

Káldi Bernadett

laboráns

Mehicic Benjamin

rendszergazda

Pesti Dávid Zsolt

oktatástechnikus

Trieber Ágnes

iskolatitkár